Välkommen till EasyG

EasyG - Ett professionellt, lättanvänt och kraftfullt utbildningsprogram för att öva EKG diagnostik.
Distributör / Utgivare: Ekman Biomedical Data AB
Solstrålegatan 2, SE-418 43 GÖTEBORG, 070 - 603 92 12, i n f o @ e c g d i a g n o s i s . c o m
Skaffa EasyG:

1. Ladda ner EasyG

2. Köp LicensID
(Se Erbjudande ->)

3. Hämta Licensnyckel

----------
EasyG:
Trouble Shooting

_____________

EasyG Utvecklare:
Downloads
______________________________________________________________________________________________________________
GRATIS LICENS ?

F n och under en period delar vi ut gratis licenser om du är student eller bara vill prova EasyG. Gäller endast för privat bruk.
Skicka ett mail så erhåller du ett gratis LicensID !
______________________________________________________________________________________________________________

Allmänt
   

EasyG är ett utbildningsprogram utvecklat för att träna EKG tolkning. Easyg innehåller ett stort antal autentiska EKG. Alla individuellt granskade, diagnosticerade och kommenterade. EasyG är utvecklat av experter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.
EasyG är en utbildningsmjukvara som riktar sig till AT-läkare, läkarkandidater och sköterskor som har att förstå EKG i sin profession.
EasyG är tagits fram och utvecklats i reguljära EKG-utbildningen på läkarlinjen i Göteborg.
EasyG kan anpassas till olika svårighetsnivåer för diagnosklasserna Rytm, Retledning och Morfologi varför EasyG passar utmärkt i kurs-
verksamhet riktat till medicinsk personal på olika nivåer. Bl a används EasyG  inom ramen för EKG kurser riktade till biomedicinska anlytiker och sköterskor.

im2
im3
im4
im5
index_im1

Att skaffa en privat EasyG Licens

En privat EasyG Licens är avsedd för privat bruk endast.
För att skaffa en privat EasyG licens till sin dator (PC, Windows) krävs tre steg:

1. Att installera EasyG.
Ett EasyG-installationsprogram kan erhållas på flera sätt.
Har man inte redan tillgång till ett sådant kan det fritt laddas ned härifrån (Downloads/Användare)

2. Att införskaffa LicensID
Har man inte redan ett LicensID kan ett sådant köpas härifrån (Köp Licens ID).

3. Att aktivera sin licens (Licensnyckel)
Då EasyG installerats och startats för första gången erhålles ett DatorID. Med detta DatorID och LicensID erhålles en Licensnyckel vilken låser upp EasyG för bruk på aktuell dator. Licensnyckeln erhålles härifrån (Hämta Licensnyckel).

4. Problem ?
Om du stöter på problem kan du troligen lösa dessa via Trouble Shooting.
Om inte kan du kontakta oss direkt
info@ecgdiagnosis.com